E-zarzadcy.pl

Platforma e-zarzadcy.pl oferuje unikalny system, który umożliwia zarządzanie nieruchomościami on-line i ułatwia pracę zarządców nieruchomości.

Zobacz wiecej

mtool.pl

Zobacz wiecej

EWSP

System komunikacji wspólnoty mieszkaniowej z lokatorami.

Zobacz wiecej

E-wspólnoty.pl

Platforma e-wspolnoty.pl to system online do ewidencji pozaksięgowej Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobacz wiecej

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość